Home » 1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد by هری هریستون
1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد هری هریستون

1001 نکته که فرزندتان باید بیاموزد

هری هریستون

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

http://kidsbook.ir/eshop/detail/862/1...ین کتاب دربردارندهی مفاهیمی است که فرزند شما برای برخورداری از ایمان، شجاعت، مهارت و اعتماد به نفس به آنها نیاز دارد. شما با مطالعه و به کارگیری این 1001نکته فرزندتان را پیشاپیش برای موفقیت در آینده و حضور مثبتMorehttp://kidsbook.ir/eshop/detail/862/1...ین کتاب دربردارنده‌ی مفاهیمی است که فرزند شما برای برخورداری از ایمان، شجاعت، مهارت و اعتماد به نفس به آن‌ها نیاز دارد. شما با مطالعه و به کارگیری این 1001نکته فرزندتان را پیشاپیش برای موفقیت در آینده و حضور مثبت در جامعه آماده می‌کنید. یادمان باشد که نگاه نویسنده، صرفاً به بچه‌های کم سن و سال نیست و......