Home » 櫻花紅茶王子 (Sakura no Hana no Kocha Oji #1) by Yamada Nanpei
櫻花紅茶王子 (Sakura no Hana no Kocha Oji #1) Yamada Nanpei

櫻花紅茶王子 (Sakura no Hana no Kocha Oji #1)

Yamada Nanpei

Published May 2014
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

吉乃為了詛咒父親決定的相親對象,在舉行儀式中召喚出紅茶王子櫻。在實現吉乃的願望之前,櫻改變了這段時間所有人的記憶,以「佐倉朔」這個身分待在吉乃身邊負責照顧她!?More吉乃為了詛咒父親決定的相親對象,在舉行儀式中召喚出紅茶王子櫻。在實現吉乃的願望之前,櫻改變了這段時間所有人的記憶,以「佐倉朔」這個身分待在吉乃身邊負責照顧她─!?